Tak, jak se různilo postupem dějin postavení jednotlivých lidí, jak se začali lidé odlišovat bohatstvím a mocí, tak se také začaly rychle odlišovat příbytky jednotlivých skupin obyvatelstva. Chudí žili pořád v malých jednoduchých příbytcích a ti bohatší v mnohem nákladnějších a rozlehlejších, pohodlnějších a lépe zabezpečených sídlech, zpravidla oddělených od těch chudých. A taky proto, aby chudí lidé neviděli těm bohatým do talíře a nenapadlo, je třeba chtít se mít taky líp, byla bohatá sídla vždy někde výš, nebo odděleně od ostatních. Ale kdo se chce shůry podívat na ty méně šťastné, potřebuje velké okno, nebo alespoň malý balkón. Aby mohl shora shlížet na ty ubohé pod ním.

Nebezpečí

Jenže když se chcete dívat z balkonu dolů, musíte dávat pozor, abyste nespadli. Proto se odjakživa vyráběla také nejrůznější zábradlí. Aby ti bohatí nespadli mezi ty chudé. Kdysi stačila dřevěná, kamenná, mramorová, ale dnes je již třeba mít nejméně skleněná, zlacená, nebo aspoň nerezová zábradlí .